Reglament

1. El Club Atlètic Calderí organitza la 4a CURSA DE LA FONT DEL DIMONI.

2. La cursa és oberta a tothom que hagi nascut l’any 2001 o anteriors sense distinció de sexe o   nacionalitat , que accepti i respecti , tant la distància com el present reglament.

3. Els participants menors d’edat hauran de presentar el formulari d’autoritzacio signat pel pare/mare, tutor/a el dia de la cursa per a poder participar. Aquest formulari podrà descarregar-se i imprimir-se des de la web de cursa, en l’apartat d’inscripcions.
      
4. La distancia és de 10.000 metres , per un recorregut mixt (80 % terra i 20% asfalt) amb un punt d’avituallament de líquids al km 5 aproximadament i avituallament líquid i sòlid a l’arribada.

5. La sortida tindrà lloc a les 17:45h del dissabte 15 d'octubre de 2016  des del Parc de Can Rius i la arribada al mateix lloc. L’organització tancarà el control d’entrada a 1 hora i 45 min. de l’inici de la cursa.

6. Hi ha servei de guarda-roba i dutxes a l’arribada.

7. Tots els participants tindran un obsequi com a record de la prova, una bossa del corredor i berenar a l’arribada.

8. Obtindran trofeu de la cursa :
- Els 3 primers atletes de la general masculina i les 3  primeres de la femenina.
- El primer atleta de cada categoria per edats tant masculí com femení .
- El primer atleta local en categoria masculí i la primera en categoria femenina.
- Els primer atleta en categoria  masculí i la primera en categoria femenina que participin en la modalitat Minimalista i compleixin el reglament específic d’aquesta modalitat.

Els atletes que obtinguin premi en la general , no en tindran en les categories per edats .

9. Les categories es regiran per l’any de naixement , i caldrà un mínim de tres participants per premiar la categoria.
Queden establertes les següents categories :

- Nascuts del  2001 al 1982 (de 15 a 34 anys) M1 - F1
- Nascuts del  1981 al 1972 (de 35 a 44 anys) M2 - F2
- Nascuts del  1971 al 1962 (de 45 a 54 anys) M3 - F3
- Nascuts del  1961 i anteriors (de 55 i +55 anys) M4 - F4

Els participants que no anotin l’any de naixement en el moment d’inscriure’s
seran inclosos en la categoria  M1 – F1 .( 15 a 34 anys).

10. L’organització limita el nombre de participants a un màxim de 400 atletes. Les inscripcions es tancaran el dimarts 11 d'octubre a les 13.00h (presencialment) i el dimecres 12 d'octubre a les 23:59h (per internet), o bé en exhaurir les places.

11. Per fer les inscripcions a través d’internet caldrà omplir el formulari d'inscripció i fer el pagament amb  targeta de crèdit . La inscripció no quedarà formalitzada fins que no s’hagi fet el pagament. Els drets d’inscripció anticipada a la cursa son de 13 euros . El mateix dia de la cursa i  en cas de quedar dorsals lliures el preu de la inscripció serà de 18 euros , a aquests atletes la organització no els hi  garanteix l’entrega de l’obsequi  el mateix dia .

Les inscripcions presencials es poden tramitar  a la botiga Base - Esporta situada a la plaça Moreu, 12 de Caldes de Montbui.

12. Els socis del club atlètic calderí tenen un descompte de 5 euros en la inscripció a la cursa. Per poder gaudir d’aquest descompte caldrà tramitar la inscripció presencialment a la botiga Base - Esporta situada a la plaça Moreu, 12 de Caldes de Montbui.

13. Es obligatori per participar, córrer amb el xip que proporciona l’organització. El dorsal s’ha de portar en un lloc ben visible , i no portar-lo doblegat. El dorsal i el xip es podran recollir el dia de la cursa entre les 16:00h i les 17:15h , per recollir-lo s’haurà de lliurar el comprovant  de pagament i mostrar el DNI del atleta inscrit per identificar-se.

14. Serà desqualificat tot atleta que no hagi completat el recorregut oficial o es comprovi alguna irregularitat. L’organització podrà desqualificar l’atleta que es mostri despectiu amb els altres participants  i/o amb l’organització.

15. Les condicions meteorològiques adverses no suposaran la suspensió de la prova, encara que l’organització es reserva el dret d’anul·lar-la si així ho creu convenien per motius de seguretat.

16. El participant, en el moment de la inscripció, manifesta estar preparat per realitzar la prova i és l'únic responsable del seu estat de forma. L’organització no es fa responsable dels accidents o d'altres perjudicis que la participació a la cursa pugui ocasionar als inscrits, abans durant o després d’aquesta.

17. Les reclamacions s’han de fer per escrit , una vegada finalitzada la cursa abans del lliurament dels premis . Una vegada estudiada , la decisió de la organització serà inapel·lable.

18- L’organització es reserva el dret de fer ús de les imatges dels participants en la cursa per a la difusió i promoció de la mateixa . Les dades obtingudes de les inscripcions seguiran el tractament previst per la llei 15/99 de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal.

19. Pel sol fet de participar-hi, s’accepta el present reglament i condicions .  


REGLAMENT DE LA MODALITAT MINIMALISTA

1. El corredor minimalista té opció a aquesta classificació independentment de la classificació general i per això ha d’anar descalç o portar calçat minimalista.

Calçat  minimalista es considera tot aquell que no tingui  desnivell entre el taló i la part davantera (zero drop) i un màxim de 12 mil·límetres de separació del terra als peus.

2. Si el calçat amb el qual el corredor vol competir és una modificació d’un calçat amortiguat, haurà d’informar-ho a Corrocomokiero amb almenys un mes d’antelació perquè es pugui assegurar que el calçat compleix els requisits.

3. No es podrà participar a la categoria minimalista amb calçat que no compleixi els anteriors requisits encara que el fabricant les inclogui en la seva línia minimalista o les publiciti com a tal.

4. Els corredors que el dia de la cursa participin amb un calçat que no compleixi els requisits esmentats podran còrrer però no puntuaran a la  categoria minimalista.

5. El control i validació de calçat es farà a l’entrega de dorsals a la carpa de Corrocomokiero. Qualsevol reclamació  s’atendrà el mateix dia. Passat un dia no s’acceptaran reclamacions.

6. Si un corredor decideix cambiar de calçat una vegada recollit el dorsal, haurà d’informar-ho de nou a corrocomokiero abans de que es doni la sortida de la cursa i tornar a passar per control. De no ser així l’atleta quedarà fora de la categoria minimalista.